Meningen med livet?

Meningen med livet?
Hittade denna lista på internet… har kommenterat den.

att dö (ur ett deprimerat perspektiv).
Jo, har förstått att det är meningen…

att föröka sig (ur ett darwinistiskt perspektiv).
Föröka sig? Möjligtvis om jag vore tvåkönad då, för någon att föröka sig med kommer jag aldrig hitta.

att ens avkomma generation efter generation får mer förädlade gener (ur ett ras- eller klassbiologiskt perspektiv).
Varför skulle jag bry mig generationerna efter mig? Kommer ju ändå vara död…

att samla på sig materiella egendomar (ur ett biologiskt-psykologiskt eller materialistiskt perspektiv).
“Den som har mest saker när han dör vinner”, men när jag är död kan jag inte njuta av vinsten så denna går bort.

att leva (ur ett ointresserat perspektiv).
Idiot.

att det inte finns någon mening (ur ett nihilistiskt perspektiv).
Antagligen något sån’t, så min hjärna skall få jobba lite.

att älska (ur ett romantiskt perspektiv).
Om man är asexuell då?

att finna meningen med livet (ur ett zen-perspektiv?).
Hmm… taftologi någon?

att utveckla sig till sin fulla potential (ur ett grekiskt filosofiskt perspektiv).
Där är jag redan.

att hjälpa andra (ur ett altruistiskt-kristet-muslimskt perspektiv).
Ptja, jag besitter varken empati eller något annat än egoistiska känslor, så det tror jag inte på.

att få ett bättre nästa liv (ur ett hinduistiskt perspektiv).
Tror varken på min egen religion eller någon annans.

att lämna någon form av spår efter sig till kommande generationer (ur ett egoistiskt perspektiv).
Hmm, är jag död så är jag. Kvittar vad de får ärva av mig, jag får inte uppleva det.

att absolut inte lämna någon form av spår efter sig till kommande generationer (ur ett ultra egoistiskt perspektiv).
Snarare det…

att ha roligt (ur ett hedonistiskt perspektiv).
Vad är roligt? När jag är död minns jag ändå inte att jag haft roligt.

att få så många poäng som möjligt på Lunarstorm (ur ett fjortisperspektiv).
Vad är Lunarstorm?

att hämnas (ur ett mobbat perspektiv).
Denna är bra, hämnd är en skön känsla.

att bli bäst i världen på allt (ur ett självklart perspektiv).
Uhm, hög tillfredställelsefaktor, men vad hjälper det när jag är död?

att lära sig så många decimaler som möjligt i pi utantill (ur ett mattenördperspektiv).
3,1415926535897932384626433832795028841971…
Denna tror jag på!

att nå upplysning (ur ett buddhistiskt perspektiv).
Skaffa en ficklampa.

Summa:
Meningen med mitt liv är tydligen hämnd och att genast lära mig fler än 100 decimaler på Pi.